Blog

Laatste Nieuws & Acties

Wat betekent Euro4 voor de scooters

Euro4 scooters

Wat is er aan de hand?

Per 1 januari 2018 moeten alle nieuw verkochte scooters voldoen aan de euro4 emissienorm. Euro4 scooters hebben minder schadelijke uitstoot dan de scooters met de oude milieuclassificatie euro2 en euro3. Het doel is om zo bij te dragen aan een schoner milieu.

Zijn er na 1 januari 2018 nog wel euro2 en euro3 scooters te koop?

Het streven van de overheid was om dit helemaal te verbieden. Dit bleek echter niet haalbaar. Daarom is besloten dat alle nieuwe euro2 en euro3 scooters die nog in de winkels staan gewoon verkocht mogen worden, zolang de restvoorraad strekt, dit heet het uitfaseren. Soms zijn deze al op kenteken gezet in december 2017, andere krijgen gewoon een nieuw kenteken 2018. Het is wel de bedoeling dat alle scooters met euro2 en Euro3  dit jaar, 2018,  verkocht worden vandaar dat wij deze met grote kortingen verkopen.

Wie nu een EURO 2- of EURO 3-scooter heeft, of in 2018 nog gaat kopen, mag daar zonder problemen mee blijven rijden. Deze scooters worden alleen in onze hoofdstad

Welke schadelijke stoffen worden beperkt

De nieuwe Euro 4 norm moet de uitstoot van de volgende schadelijke stoffen gaan beperken: NOx, HC, CO en PM.

  • NOx staat voor stikstof
  • HC staat voor koolwaterstof
  • CO staat voor koolmonoxide
  • PM staat voor fijn stof

Back to top